Menighedsrådets mødedatoer

Skads Sogns Menighedsråd afholder i 2018 ordinære menighedsrådsmøder på følgende tider:

tirsdag den  30. oktober  kl. 18.00

Møderne afholdes i konfirmandstuen ved præsteboligen, Majgårdsparken 23, Andrup.

Dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokol vil være fremlagt i våbenhuset ved kirken forud for hvert møde.